O’zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Navoiy bo'limi rahbarlari funksiyalari

O’zR Fanlar akademiyasi Navoiy bo'limi raisining asosiy vazifalari:


O’zR FA Navoiy bo'limi raisi o'rinbosarining asosiy vazifalari: